សម្លេងទីក្រុងបានធ្វើការតាំងពិព័រណ៍នៅរាជធានី Berlin ប្រទេសអាឡឺម៉ង់

សម្លេងទីក្រុងត្រូវបាន គេជ្រើសរើស​ឲ្យចូលរួម ក្នុងគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងទាំង ៤០ ដែលនឹងត្រូវ បានធ្វើការតាំងពិព័រណ៍នៅឯពិធី “Smart City”. ការតាំងពីព័រណ៍បន្ទាប់ ដែលធ្វើ ឡើងនៅរាជធានី Berlin​ ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមធ្វើដោយ Eedes East ដែលជាវេទិការអន្តរជាតិ​ ដើម្បីស្ថាបត្យករ សម័យ ថ្មី (NPO) ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍ជាមួយវិទ្យាស្ថាន Goethe-Institutes   ដែលឋិតនៅតំបន់អាស៊ីខាង ត្បូង។  ការតាំងពិព័រណ៍ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទស្សនាទានផ្សេងៗនៃ Smart City ពីបណ្តាមជ្ឍដ្ឋាន នានាមកពីស្ថាបត្យកម្មតាមរយៈ ការគ្រប់គ្រងទឹក រហូតទៅដល់ការចែកចាយព័ត៌មាន។ ចំនុចសំខាន់របស់ គម្រោងនិមួយៗ នៅក្នុង ការតាំងពិព័រណ៍ត្រូវបានគេសួរ បីសំណួរសំខាន់ៗដូចតទៅ៖ តើគម្រោងរបស់អ្នក ជួយឲ្យទីក្រុងឆ្លាតបានដូចម្តេច? ហេតុអ្វីបានជាទីក្រុងរបស់អ្នកត្រូវការគម្រោងរបស់អ្នក?​ តើគម្រោងរបស់ អ្នកមានអាកប្បកិរយា ក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្វីខ្លះ?​

ទាំងនេះជាអ្វីដែលក្រុមសម្លេងទីក្រុងបានឆ្លើយតបទៅហ្នឹងសំណួរ ថាតើហេតុអ្វីបានជាទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវ ការគម្រោង។

ការអភិវឌ្ឍនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺត្រូវបានធ្វើចាប់ផ្តើមពីទីក្រុងទៅជនបទ ដែលនៅតែ ក្រវិលជុំវិញទីក្រុងតែម្តង។ មានផ្សារទំនើបថ្មីៗ អគារខ្ពស់ៗ និង មានសណ្ឋាគារទំនើបជាដើម ដែលកំពុង ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ ខណៈពេល ដែលអគារចាស់ៗ មួយចំនួនកំពុងតែត្រូវ បានបំផ្លាញចោល សហ គមក្រីក្រជាច្រើន កំពុងត្រូវបានបណ្តេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន ហើយក៏មានការកើនឡើង នៃការកកស្ទះយាន យន្តនៅតាមដងផ្លូវនានាជាហូរហែរផងដែរ។ បន្ថែមទៅលើរបាយការស្រាវជ្រាវខាងលើ ប្រសិទ្ធិភាពនៃការ អភិវឌ្ឍទីក្រុងភ្នំពេញ ពិតជាត្រូវការគម្រោងរបស់សម្លេងទីក្រុងពិតប្រាកដណាស់។

 

About សំឡេងទីក្រុង

Urban Voice is a map-based visualisation of developments in the urban space that allows anyone to contribute. The citizens of Phnom Penh have many different interests, and Urban Voice is the place where these can be brought together. Urban Voice is a source of information, as well as a site for civic engagement. Check here for information on news, events, urban issues and many other developments that concern the city.

Leave a Reply