យុទ្ធនាការការកកស្ទះចរាចរណ៍ឆ្នាំ២០១៥៖ ផែនទីចុងក្រោយបានចេញផ្សាយហើយ
Posted On : មេសា, 10, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

របាយការណ៍ និងយុទ្ធនាការការ កកស្ទះចរាចរណ៍ឆ្នាំ២០១៥ បានចេញផ្សាយហើយ។ នៅក្នុងកំឡុងពេល នៃការធ្វើយុទ្ធនាការ ដែលចាប់ផ្តើមពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ រហូតដល់ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៥ សំឡេងទីក្រុងបានទទួលរបាយការណ៍ចំនួន ៤៥ ដែលបង្ហាញពីទីតាំងនៃការ កកស្ទះចរាចរនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

បើយោងតាមរបាយការណ៍នៅលើ បានបង្ហាញថា ទីកន្លែងដែលមាន បញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំង នៅរាជធានីភ្នំពេញ គឺបានកើតឡើងស្ទើគ្រប់ទីកន្លែង ជាពិសេស នៅចំណុចផ្លូវកែងតែម្តង។ បើទោះបីជាស្ពានអាកាស មួយចំនួនត្រូវបាន សាងសង់រួចរាល់ក្តី តែដោយសាតែ កំណើនប្រជាពលរដ្ឋ និងយានយន្ត វាបានបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដែលនេះជាបញ្ហាចម្បង ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវស្វែងរកវិធានការ ដោះស្រាយជាបន្ទាន់។

អ្នកអាចចូលទៅកាន់ទំព័ផែនទី៖ http://goo.gl/TU6bGD

Related Posts

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!