អគ្គិសនីកម្ពុជា៖ តំបន់មួយចំនួននៅភ្នំពេញនឹងត្រូវផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ៤ថ្ងៃ

អគ្គិសនីកម្ពុជា៖ តំបន់មួយចំនួននៅភ្នំពេញនឹងត្រូវផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ៤ថ្ងៃ

On

ភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ។  បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង គឺដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្ដូរ ដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រឹកផ្លូវ។  

អាជ្ញាធរអគ្គីសនីកម្ពុជា៖ អ្នកសង្ស័យការវាស់វែងអគ្គិសនីមិនប្រក្រតី អាចស្នើសុំការពិនិត្យដោយមិនគិតថ្លៃ

អាជ្ញាធរអគ្គីសនីកម្ពុជា៖ អ្នកសង្ស័យការវាស់វែងអគ្គិសនីមិនប្រក្រតី អាចស្នើសុំការពិនិត្យដោយមិនគិតថ្លៃ

On

ប្រភព៖ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ភ្នំពេញ៖ អាជ្ញាធរអគ្គីសនីកម្ពុជាបានជូនដំណឹងជាថ្មីម្តងទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដែលមានការសង្ស័យការវាស់វែងអគ្គិសនីមិនប្រក្រតី អាចស្នើសុំការពិនិត្យដោយមិនគិតថ្លៃ ដោយបញ្ជាក់ថា អ្នកចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះ អាចធ្វើការស្នើសុំមកកាន់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ក្នុងការស្នើសុំផ្តល់សេវាពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយខាងអជ្ញាធរ។

វិក័យប័ត្រអគ្គីសនីចេះតែកើន តែមិនមានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងតវ៉ា

វិក័យប័ត្រអគ្គីសនីចេះតែកើន តែមិនមានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងតវ៉ា

On

ភ្នំពេញ៖ មួយរយៈពេលកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងបណ្តាខេត្តមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីរបស់ពួកគេ។ មនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថា ចំនួនភ្លើងដែលគាត់ប្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មិនមានអ្វីខុសគ្នាពីការប្រើប្រាស់ខែមុនៗទេ ប៉ុន្តែវិក័យប័ត្រកើនឡើងទ្វេរមួយជាពីរ ឬជាបីខុសពីធម្មតា។ មកទល់ពេលនេះ ពួកគេមិនទាន់បានផ្ដល់ចម្លើយថាហេតុអ្វីបានជាតម្លៃវិក័យប័ត្ររបស់ពួកគេច្រើនដល់ម្លឹង។ វិក័យប័ត្ររបស់ខ្ញុំបានកើនពី៩ ដុល្លារ ដល់៣០ដុល្លារ បន្ទាប់មកដល់៧៥ដុល្លារ ហើយឥឡូវនេះ ៤០ ដុល្លារអាមេរិក។

អគ្គិសនីកម្ពុជានិងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

អគ្គិសនីកម្ពុជានិងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

On

ប្រភព៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដែលចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ថា នឹងមានការដាច់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ដោយសារធ្វើការប៉ុងបន្ថែមខ្សែបណ្តាញតង់ស្យុងមធ្យម(MV) ភ្ជាប់ចូលត្រង់ស្វូរម៉ាទ័រថ្មី PT1753 អតិថិជននឹងមានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅមុន វេលាម៉ោង១០:៣០នាទីព្រឹក។

អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

On

ប្រភព៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពី អគ្គិសនីកម្ពុជា ដែលចុះនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ថា នឹងមានការផ្អាកការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ដោយសារការអនុវត្ត ជួសជុល និងតម្លើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្ករដល់ការពង្រីកផ្លូវ។

ការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីតំបន់មួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីតំបន់មួយចំនួន ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

On

ប្រភព៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពី អគ្គិសនីកម្ពុជា ដែលចុះនៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ថា នឹងមានការផ្អាកការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ដោយសារការអនុវត្ត ជួសជុល និងតម្លើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្ករដល់ការពង្រីកផ្លូវ។