ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍន៍

ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍន៍

On

 កម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងទីក្រុង ប្រធានបទ៖ ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ និងការអភិវឌ្ឍន៍ វាគ្មិន៖ លោក អ៊ី សារ៉ុម បើយើងនិយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ គឺថាមានច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញ នោះយើងកំណត់សម្គាល់ដូចជា ព្រលានយន្តហោះក៏ដូចជា បឹង ទន្លេ អាគារ របស់សាធារណៈរបស់ រដ្ឋជាដើម និង មានអាគាររបស់រដ្ឋាភិបាល ដូច-ជា មន្ទីពេទ្យបង្អែក គ្រឹះស្ថានមូយចំនូន ដូចជា អាគារក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើម។ កន្លែងដែលសំខាន់ដែលជាចំណុច របស់រាជធានីភ្នំពេញមាន ដូចជា ស្តាតអូរឡាំពិក ព្រលានយន្តហោះ បឹងកក់ តំបន់បៃតង ដូចជា បឹងទំពុន គ្រឹះស្ថានអប់រំ វិទ្យាស្ថានអប់រំ របស់ក្រសូង មន្ទីរពេទ្យរុស្សីសម្តេចសីហនុ និង មានមន្ទីរពេទ្យមូយចំនូនទៀត ដូចជាមន្ទីរពេទ្យកាកបាទក្រហម និង កន្លងមកមានអាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខាងខ័ណ្ឌមូយចំនូន…