អ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រ និងប្រជានេសាទ ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនព្រោះ…

អ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រ និងប្រជានេសាទ ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនព្រោះ…

On

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍ ដោយបញ្ជាក់ថា ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ប្រទេសកម្ពុជា បាន នឹងកំពុងរងនូវឥទ្ធិពលជ្រលងសម្ពាធទាប ដែលបណ្ដាលឲ្យ

អាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ

អាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ

On

បើតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី ២៥ មេសានេះ ថាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ មេសា ដល់ ០៣ ឧសភា ២០១៦។

IMG_0740