៧​ខែ ឆ្នាំ​២០១៧ រដ្ឋ​ប្រមូល​ពន្ធដារ​បាន​ជាង​១,២០០ លាន​ដុល្លារ​

៧​ខែ ឆ្នាំ​២០១៧ រដ្ឋ​ប្រមូល​ពន្ធដារ​បាន​ជាង​១,២០០ លាន​ដុល្លារ​

On

ប្រភព ៖ ថ្មីៗ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលចំណូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទ  បានជាង៥០០០ពាន់លានរៀល  សមមូលនឹងជាង១,២០០លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល៧ខែ ឆ្នាំ២០១៧ ។ ចំណូលនេះ កើនឡើងជាង៣៤ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦និងស្នើនឹង៧៥ភាគរយ នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់។

ក្នុងរយៈពេល៧ខែ ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធ-អាករគ្រប់ប្រភេទ បានសរុបចំនួន៥,១៤៥ពាន់លានរៀល ស្មើប្រមាណ

ពន្ធដារ ក្រើនរំលឹកដល់ម្ចាស់យានយន្ដ ប្រញាប់ទៅបង់ពន្ធឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ជៀសវាងប្រជ្រៀតគ្នាពេលជិតផុតកំណត់

ពន្ធដារ ក្រើនរំលឹកដល់ម្ចាស់យានយន្ដ ប្រញាប់ទៅបង់ពន្ធឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ជៀសវាងប្រជ្រៀតគ្នាពេលជិតផុតកំណត់

On

ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់ម្ចាស់យានយន្ដទាំងអស់ ដែលមិនទាន់បានបំពេញ កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធ មេត្តារួសរាន់អញ្ជើញមកប្រកាសបង់ពន្ធ លើមធ្យាបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងជៀសវាងការ កកស្ទះការប្រជ្រៀតគ្នា មកប្រកាសបង់ពន្ធ នៅថ្ងៃជិតផុតកំណត់នោះ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមុនថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។