អ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រ និងប្រជានេសាទ ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនព្រោះ…

អ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រ និងប្រជានេសាទ ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនព្រោះ…

On

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍ ដោយបញ្ជាក់ថា ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ប្រទេសកម្ពុជា បាន នឹងកំពុងរងនូវឥទ្ធិពលជ្រលងសម្ពាធទាប ដែលបណ្ដាលឲ្យ

សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ បាតុភូតធម្មជាតិ ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យលកន្ទ្រាក់ ចាប់ពិថ្ងៃទី១៩ ដល់ ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ បាតុភូតធម្មជាតិ ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យលកន្ទ្រាក់ ចាប់ពិថ្ងៃទី១៩ ដល់ ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

On

ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា​ឆ្នាំ២០១៦ បានឲ្យដឹងថា បាតុភូត ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យលកន្ទ្រាក់ អាចកើតមានតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពិថ្ងៃទី១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៦។ ដូចនេះ សូមមេត្តា ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្ត ក្រុងទាំងអស់ ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រឈមនេះ ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ។

ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម។

photo_2016-04-19_10-03-14