សូមបងប្អូនប្រជានេសាទ និងអ្នកធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមសមុទ្របង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអោយបានខ្ពស់

សូមបងប្អូនប្រជានេសាទ និងអ្នកធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមសមុទ្របង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអោយបានខ្ពស់

On

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការ ព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេលនេះជ្រលងសម្ពាធទាបបាន និងកំពុងគ្របដណ្តប់លើតំបន់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ខណៈខ្យល់មូសុងនិរតីក៏បាន នឹងកំពុងមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាផងដែរ។

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ ពុធ ព្រហស្បតិ៍​​ សុក្រ

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ ពុធ ព្រហស្បតិ៍​​ សុក្រ

On

តាមរយៈគេហទំព័របស់ក្រសួង ធនធានទឹក និងឧត្តុនិយមបានឱ្យដឹងថា សបា្តហ៍នេះមានការកើនឡើងនៅសីតុណ្ហភាពខុសពីសបា្តហ៍មុខ

  • ថ្ងៃពុធ មានសីតុណ្ហភាព អតិបរិមា ៣៤អង្សាសេ និង អប្បរិមា២៦អង្សាសេ
  • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ មានសីតុណ្ហភាព អតិបរិមា ៣៤អង្សាសេ និង អប្បរិមា២៦អង្សាសេ
  • ថ្ងៃសុក្រ នេះមានសីតុណ្ហភាព អតិបរិមា ៣៤អង្សាសេ និង អប្បរិមា២៦អង្សាសេ