តម្លៃ អាយុ​កាល និង​គុណភាព​នៃ​សំណង់​អគារ​ប៊ូល​ឌីង ​ស​ នឹង​ត្រូវ​ចងចាំ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​បន្ទាប់​ពី​ការ​វាយ​កម្ទេច​ទាំង​ស្រុង

តម្លៃ អាយុ​កាល និង​គុណភាព​នៃ​សំណង់​អគារ​ប៊ូល​ឌីង ​ស​ នឹង​ត្រូវ​ចងចាំ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​បន្ទាប់​ពី​ការ​វាយ​កម្ទេច​ទាំង​ស្រុង

On

ប្រភព ៖ ភ្នំពេញបុស្តិុ៍

មុនពេលសាងសង់អគារថ្មីណាមួយទាំងផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម តម្លៃ អាយុកាល និងគុណភាពរបស់សំណង់ គឺជាកត្តាសំខាន់ដែលត្រូវបានម្ចាស់គម្រោងធ្វើការសិក្សាយ៉ាងហ្មត់ចត់។

កាលណានិយាយពីតម្លៃនៃអគារ ជាពិសេសអគារប៊ុលឌិងស គឺទាក់ទងរហូតដល់តម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលបានកសាងក្នុងទសវត្សរ៍ទី៦០ នៃសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម ដែលជាសម័យកាលរីកចម្រើននៃស្ថាបត្យកម្មសំណង់អគារសំខាន់ៗជាច្រើន។

អ្នកភូមិ​​​​បុរី​កីឡា​រារាំង​​​មិន​​​ឲ្យ​​​​កម្ទេច​អគារ​​​​

អ្នកភូមិ​​​​បុរី​កីឡា​រារាំង​​​មិន​​​ឲ្យ​​​​កម្ទេច​អគារ​​​​

On

ប្រភព៖ cambodiadaily

មន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថា អ្នកភូមិ១០គ្រូសារពីបុរីកីឡា ក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលមានការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសាជីវកម្មបានរារាំងត្រាក់ទ័រកាយដីមួយគ្រឿងមិនឲ្យកម្ទេចអគារនៅទំនេរ។