កំពុងបង្ហាញរបាយការណ៍ពី ផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទ

រឺ​ក៏ ជ្រើសរើសប្រឡោះថ្ងៃខែរបស់អ្នក:

ចាប់ពី: ពី: ទៅ
41-60 of 11216 របាយការណ៍

ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី 0 បានត្រួតពិនិត្យ

00:28 Mar 21, 2019

ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅបុរីឈូកវ៉ាមួយ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - android

ស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវលំ466 13 បានត្រួតពិនិត្យ

08:37 Mar 19, 2019

មានការកកកស្ទះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ466នៅវេលាម៉ោង​​៨:30ព្រឹកនិងមានការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

street 466

កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​នៅ​ផ្លូវ​៤៣០ 0 មិនបានត្រួតពិនិត្យ

14:07 Mar 15, 2019

កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​នៅ​ផ្លូវ​៤៣០ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - ios

ដាច់ចរន្ត​អគ្គិសនី​នៅ​ផ្លូវ​ម៉ៅ​សេទុង​ 0 មិនបានត្រួតពិនិត្យ

13:33 Mar 15, 2019

ដាច់ចរន្ត​អគ្គិសនី​នៅ​ផ្លូវម៉ៅសេទុង​បណ្តាល​ឲ្យ​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - ios

សំរាមនៅតាមផ្លូវ៣៧១ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

21:59 Mar 14, 2019

គំនរសំរាមនៅលើផ្លូវ ៣៧១ បើមើលតាមជាក់ស្ដែងសំរាមគឺនៅជាច្រើនថង់ ខាងក្រុមហ៊ុនប្រមូលមិនទាន់អស់ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Street 371, Phnom Penh, Cambodia

សំរាមនៅក្នុងភូ​មិត្នោតជ្រុំ 2 បានត្រួតពិនិត្យ

21:27 Mar 14, 2019

សំរាមនៅក្នុងភូមិត្នោតជ្រុំ ស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យ ។​ សំរាមនោះគឺនៅរាយប៉ាយពេញផ្លូវ មិនឃើញប្រជាពលរដ្ឋ អាជ្ញាធរ និងអ្នកប្រមូលសំរាម មានការយកចិត្ដទុកដាក់... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាម 0 បានត្រួតពិនិត្យ

21:23 Mar 14, 2019

មានគំនរសំរាមនៅម្ដុំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យនិងសំរាមរាយប៉ាយ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

ម្ដុំស្ទឹងមានជ័យ

សំរាមនៅក្នុងភូមិចំរើនផល 0 បានត្រួតពិនិត្យ

21:22 Mar 14, 2019

សំរាមនៅគរចោលនៅលើដីទំនេរមួយ ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះមិនទាន់សកម្មភាពណាមួយចាត់ការទៅលើសំរាមនោះទេគឺទុកចោលតែម្ដង ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមនៅក្នុងភូមិត្នោតជ្រំ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

21:20 Mar 14, 2019

គំនរសំរាមដែលគរទុកចោល ហើយមានកន្លែងខ្លះឆេះអស់ កន្លែងខ្លះទៀតនៅ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia

សំរាម 0 បានត្រួតពិនិត្យ

21:19 Mar 14, 2019

មានគំនរសំរាមនៅលើផ្លូវលំនិងនៅម្ដំស្ទឹងមានជ័យ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

ម្ដំស្ទឹងមានជ័យ

សំរាមនៅម្ដំស្ទឹងមានជ័យ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

21:16 Mar 14, 2019

គំនរសំរាមនៅលើផ្លូវលំនិងនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យ ហើយ​មិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាមកប្រមូលនោះទេ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

ម្ដំស្ទឹងមានជ័យ

ផ្លូវខូច 0 បានត្រួតពិនិត្យ

21:09 Mar 14, 2019

ផ្លូវមួយខ្សែនៅក្នុងភូមិចំរើនផល រងការខូចខាតធ្វើអោយដំណើរជារៀងរាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំេបាកហើយអាចបង្កជាបញ្ហាផ្សេងៗ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពន់ 4 បានត្រួតពិនិត្យ

13:17 Mar 12, 2019

មានគំនរសំរាមនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពន់ ។ បើមើលតាមជាក់ស្ដែងសំរាមនោះមិនទាន់មានឃើញុខាងក្រុមហ៊ុនមកប្រមូលនោះទេ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Street 69BT, Phnom Penh, Cambodia

ផ្លូវ​ ៣៩BT 0 បានត្រួតពិនិត្យ

11:55 Mar 12, 2019

ផ្លូវមួយ​នៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពន់ មានការខូតខាតនិងពិបាកធ្វើដំណើរ ។​ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Street 39BT, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមនៅលើផ្លូវ១១៣ 2 បានត្រួតពិនិត្យ

11:43 Mar 12, 2019

មានគំនរសំរាមនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវរាយប៉ាយនិងនៅម្ដុំផ្លូវ១១៣ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

street 113

ជង្ហុកផ្លូវ ៣៣ BT ចូលទៅវត្ដសន្សំកុសល 0 បានត្រួតពិនិត្យ

11:40 Mar 12, 2019

នៅតាមផ្លូវចូលវត្ដសន្សំកុសលមានជង្ហុកផ្លូវតូចមួយ ធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើរ ពិបាកអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Street 33BT, Phnom Penh, Cambodia

ជង្ហុកផ្លូវ ៣៣ BT ចូលទៅវត្ដសន្សំកុសល 0 បានត្រួតពិនិត្យ

11:40 Mar 12, 2019

នៅតាមផ្លូវចូលវត្ដសន្សំកុសលមានជង្ហុកផ្លូវតូចមួយ ធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើរ ពិបាកអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Street 33BT, Phnom Penh, Cambodia

ស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវ២៧១ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

08:27 Mar 12, 2019

មានការកកកស្ទះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ២៧១នៅវេលាម៉ោង​​៨ព្រឹកនិងមានការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

២៧១

គ្រោះថ្នាក់ចរាចណ៍នៅលើមហាវិថីឈ្នះឈ្នះ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

17:16 Mar 08, 2019

បង្ករឡើងដោយឡានដឹកដីបុករះពីក្រោយបណ្តាលឱ្យខូចរថយន្ត៦ប្រាំ៧គ្រឿង ។ម្យ៉ាងទៀតផ្លូវកន្លៃងគ្រោះនេះចងងៀតដោយសាអ្នកបះកង់ឡានយកផ្លូវធ្វើអជីវកម្ម។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

មហាថិឈ្នះឈ្នះ

ការកកស្ទះចរាចរណ៍ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

08:23 Mar 07, 2019

ការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវ៤៣០កែងនិងផ្លូវ១៩៩កើតមានឡើងស្ទើជារៀងរាល់ថ្ងៃ​​ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

street 430

41-60 of 11216 របាយការណ៍

ច្រោះរបាយការណ៍ដោយ

លុប ប្រភេទ

លុប ទីតាំង

លុប ប្រភេទ

លុប បណ្តាញព័ត៌មាន

ច្រោះរបាយការណ៍ដែលផ្ទុក…

លុប ការត្រួតពិនិត្យ

លុប ប្រឡោះជារឿយៗ

ប្រភេទ Logical Operators

  • OR
  • AND
របាយការណ៏សរុប របាយការណ៏ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ % បានត្រួតពិនិត្យ
11216 3.04 86.97%