បានត្រួតពិនិត្យ

សំរាមនៅក្នុងភូ​មិត្នោតជ្រុំ

21:27 Mar 14 2019 Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia

សំរាមនៅក្នុងភូ​មិត្នោតជ្រុំ
ពិពណ៌នា
សំរាមនៅក្នុងភូមិត្នោតជ្រុំ ស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យ ។​ សំរាមនោះគឺនៅរាយប៉ាយពេញផ្លូវ មិនឃើញប្រជាពលរដ្ឋ អាជ្ញាធរ និងអ្នកប្រមូលសំរាម មានការយកចិត្ដទុកដាក់ ទៅលើរឿងនោះឡើយ ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
11 + 4 =

របាយការណ៏បន្ថែម

Settlement Name : Tnaut Chrum Bey

00:00 Jul 18, 2017

Boeung Tompun , Mean Chey, 0.06 Kms

Chamroeun Phal

00:00 Jun 06, 2012

Boeung Tompun, Meanchhey, 0.06 Kms

Thnout Chrom 3

00:00 Jun 06, 2012

Boeung Tompun, Meanchhey, 0.08 Kms

SL factory strikes to slow Cambodian garment industry

13:27 Jun 07, 2012

street 371, Russey Village, Stoeung Meanchey, 0.09 Kms

Flooding at the Tnout Chrum III/Boeung Tompun Relocation Site

14:55 Oct 15, 2010

11.522903,104.903453, 0.1 Kms