បានត្រួតពិនិត្យ

គំនរសំរាមនៅក្នុងភូមិត្នោតជ្រំ

21:20 Mar 14 2019 Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមនៅក្នុងភូមិត្នោតជ្រំ
ពិពណ៌នា
គំនរសំរាមដែលគរទុកចោល ហើយមានកន្លែងខ្លះឆេះអស់ កន្លែងខ្លះទៀតនៅ ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
11 + 3 =

របាយការណ៏បន្ថែម

Roussey, Stoeung Meanchey

00:00 Jun 06, 2012

Stoeung Meanchey, Meanchhey, 0.02 Kms

អគ្គីសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គងចរន្តអគ្គីសនី ភូមិទ្រា ភូមិឬស្សី ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខ័ណ្ឌមានជ័យ

13:26 Apr 22, 2015

នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅភូមិទ្រា ភូមិឬស្សី ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខ័ណ្ឌមានជ័យ, 0.12 Kms

ស្ទះផ្លូវនៅម្ដុំត្រឡោកបែក

01:32 Sep 28, 2017

39MC, Phnom Penh, Cambodia, 0.13 Kms