បានត្រួតពិនិត្យ

ផ្លូវ​ ៣៩BT

11:55 Mar 12 2019 Street 39BT, Phnom Penh, Cambodia

ផ្លូវ​ ៣៩BT
ពិពណ៌នា
ផ្លូវមួយ​នៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពន់ មានការខូតខាតនិងពិបាកធ្វើដំណើរ ។​
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
10 + 9 =

របាយការណ៏បន្ថែម

គំនរសំរាម

16:07 Sep 20, 2018

street 51 BT, 0.02 Kms

ការផ្តាច់ចរន្តអគ្គីសនីនៅម្តុំផ្លូវ ៥១ BT ខណ្ឌមានជ័យ

10:33 May 12, 2014

ផ្លូវ ៥១ BT នៅទីក្រុងភ្នំពេញ, 0.03 Kms

សាលារៀនសន្សំកុសល

13:53 Feb 15, 2017

39BT, Phnom Penh, Cambodia, 0.03 Kms

Sonsomkosol Pagoda

00:00 Nov 10, 2012

Phnom Penh, 0.07 Kms

បញ្ហាប្រឈម​ ដោយសារទឹកភ្លៀង នៅផ្លូវ​ ៥១ BT ខណ្ឌមានជ័យ

09:56 Jun 05, 2014

ផ្លូវ៥១BT នៅទីក្រុងភ្នំពេញ, 0.07 Kms