បានត្រួតពិនិត្យ

គំនរសំរាមនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ

13:13 Feb 6 2019 Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ
ពិពណ៌នា
នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលំមួយស្ថិតក្នុងសង្កាត់និរោធមានគំនរសំរាមធំមួយដែលគេទុកចោល ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
14 + 7 =

របាយការណ៏បន្ថែម

គំនរសំរាម

13:25 Feb 06, 2019

ផ្លូវលំ, 0.03 Kms

បណ្តោយផ្លូវលេខ ៣៥១ សង្កាត់និរោធ ខ័ណ្ឌច្បាអំពៅ ផ្លូវមានល័ក្ខណៈពិបាកធ្វើដំនើរ

14:53 Apr 24, 2015

បណ្តោយផ្លូវលេខ ៣៥១ សង្កាត់និរោធ ខ័ណ្ឌច្បាអំពៅ, 0.24 Kms

Settlement Name : Ta Ngov Krorm

00:00 Jul 18, 2017

Nirout , Chbar Ampov, 0.25 Kms

Sala Sangkat Niroch

00:00 Aug 15, 2012

Khan Mean Chey, 0.27 Kms

Settlement Name : Chroy Basac

00:00 Jul 18, 2017

Nirout , Chbar Ampov, 0.28 Kms