បានត្រួតពិនិត្យ

គំនរសំរាមនៅជិតសាលាសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម

11:43 Feb 6 2019 Road National 2, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមនៅជិតសាលាសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម
ពិពណ៌នា
ក្រោយពីមានអ្នកមកយកពត៌មានអំពីសំរាមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រហែលជា៥នាទីក្រោយមក ឃើញមានឡានក្រុមហុ៊នប្រមូលសំរាមមកប្រមូល ។នៅក្នុងឪកាសបុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិននេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋ​ច្រើននោះទេ សំរាមក៏មិនសូវមានដែរ ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
13 + 4 =