បានត្រួតពិនិត្យ

ការស្ទះចរាចរនៅមុខសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គ

17:39 Feb 1 2019 Phnom Penh - android

ការស្ទះចរាចរនៅមុខសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គ
ពិពណ៌នា
នៅទីនេះ ក៏មានការកក់ស្ទះដែរ។ ខ្ញុំនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋ សូមកោតសរសើរដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិលដែលពូកែដឹកនាំដល់ហើយ។
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
15 + 4 =

របាយការណ៏បន្ថែម

ជង្ហុកនៅផ្លូវ ២៧១

14:26 Aug 31, 2018

ផ្លូវ​ ២៧១, 0.03 Kms

កកស្ទះចរាចរណ៍ផ្លូវ ២៧១

19:45 Dec 11, 2018

Phnom Penh - ios, 0.03 Kms

ជង្ហុកនៅតាមផ្លូវ២៧១

08:34 Oct 25, 2018

Street 271, Phnom Penh, Cambodia, 0.04 Kms

ស្ទះចរាចរនៅផ្លូវកែង លេខ១៨២

09:08 Nov 13, 2014

ផ្លូវកែងលេខ១៨២ រហូតដល់ស្តុបណូគា, 0.05 Kms