បានត្រួតពិនិត្យ

គំនរសំរាម

10:44 Jan 10 2019 ផ្លូវលំនៅភូមិបូរី១០០ខ្នង

គំនរសំរាម
ពិពណ៌នា
មានគំនរសំរាមនៅលើផ្លូវលំមួយកន្លែងកនុងភូមិបូរី១០០ខ្នង
ភាពជឿជាក់: UP DOWN 0
បញ្ចេញមតិរិះគន់
ឈ្មោះ:
អ៊ីម៉ែល:
យោបល់:
កូដសុវត្ថិភាព:
10 + 7 =

របាយការណ៏បន្ថែម

ផ្លូវ៦៨Kមាន លក្ខណះមិនល្អ

14:04 Dec 29, 2014

នៅត្រង់ចំណុចមុខ សាលាអន្តរជាតិ​​ Bright Time, 0.04 Kms

ផ្លូវជាច្រើន ដែលរងការ ខុូចខាត

11:49 Jul 07, 2014

ភ្នំពេញ, កម្ពុជា, 0.04 Kms

ដីទំនេរ

11:28 Dec 14, 2012

ដីទំនេរទី២ មានទំហំប្រមាណជាទទឹង២៥ម និងបណ្ដោយ៣០ម ស្ថិតនៅក្បែរសាលាសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ។, 0.04 Kms