ស្ទះចរាចរណ៏នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ២៧១ | Urban Voice Cambodia

Verified

ស្ទះចរាចរណ៏នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ២៧១

08:22 Aug 9 2018 ផ្លូវ​២៧១

ស្ទះចរាចរណ៏នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ២៧១
Description
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ សីហា ២០១៨ វេលាម៉ោង ៧:៤០នាទី​ តាមបណ្ដោយផ្លូវ ២៧១ ត្រង់ចំនុចមុខពេទ្យរុស្ស៊ី មានការស្ទះចរាចរណ៏ជារៀងរាល់ព្រឹក ។
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
15 + 10 =