គំនរសំរាមធំមួយនៅភូមិកណ្ដាល | Urban Voice Cambodia

Verified

គំនរសំរាមធំមួយនៅភូមិកណ្ដាល

09:33 Aug 7 2018 ផ្លូវជើងឯក, Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមធំមួយនៅភូមិកណ្ដាល
Description
នៅក្នុងភូមិកណ្ដាល ខណ្ឌដង្កោ មានគំនរសំរាមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាដុត ព្រោះគ្មានការមកប្រមូលរបស់ក្រុមហ៊ុន ។
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
18 + 8 =

Additional Reports

Choeung Ek memorial (The killing fields)

13:23 Feb 09, 2012

Mean Chey, 0.2 Kms

កកស្ទះចរាចរណ៍នៅម្ដុំមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់

17:00 Apr 28, 2016

Choeung Ek Community Center, Phnom Penh, Cambodia, 0.22 Kms

Choeung Ek memorial (The killing fields)

12:35 Feb 14, 2012

Mean Chey, 0.27 Kms

បឋមសិក្សាអូហ្គោរាត្រគៀត

15:32 Feb 16, 2017

ផ្លូវភូមិរលួស, Phnom Penh, Cambodia, 0.27 Kms

Rolous

00:00 Jun 06, 2012

Cheoung Ek, Dangkao, 0.28 Kms