គំនរសំរាមតាមបណ្ដោយផ្លូវលំមួយ​ ​ | Urban Voice Cambodia

Verified

គំនរសំរាមតាមបណ្ដោយផ្លូវលំមួយ​ ​

16:44 Jul 18 2018 Oknha Try Heng St. (2011), Phnom Penh, Cambodia

គំនរសំរាមតាមបណ្ដោយផ្លូវលំមួយ​ ​
Description
គំនរសំរាមមួយដែលស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវចូលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញថ្មី ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការទុកដាក់មិនបានត្រឹមត្រូវ និងមិនសូវមានការអើពើពីក្រុមហ៊ុន​ ចុះធ្វើប្រមូលសំរាមអោយបានត្រឹមត្រូវ ។
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
18 + 10 =