កកស្ទះចរាចរណ៍នៅជិតផ្ទះព្រលានយន្តហោះ | Urban Voice Cambodia

Verified

កកស្ទះចរាចរណ៍នៅជិតផ្ទះព្រលានយន្តហោះ

08:00 Jun 11 2018 110 Russian Federation Blvd. (110), Phnom Penh, Cambodia

កកស្ទះចរាចរណ៍នៅជិតផ្ទះព្រលានយន្តហោះ
Description
កកស្ទះចរាចរណ៍នៅជិតផ្ទះព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
17 + 3 =

Additional Reports

មានជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅមុខប្រលានយន្តហោះពោចិនតុង

19:10 Aug 21, 2016

Confederation de la Russie (110), Phnom Penh, Cambodia, 0.03 Kms

ដីទំនេរ

11:14 Dec 14, 2012

ដីទំនេរទី៦ ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ខាងកើតរោងចក្រនៅមុខព្រលានយន្តហោះពោធិចិនតុង ក្រុងភ្នំពេញ។, 0.07 Kms

Sala Sangkat Kakab

00:00 Aug 15, 2012

Khan Por Senchey, 0.13 Kms