កំពុងបង្ហាញរបាយការណ៍ពី ផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទ

រឺ​ក៏ ជ្រើសរើសប្រឡោះថ្ងៃខែរបស់អ្នក:

ចាប់ពី: ពី: ទៅ
1-20 of 10914 របាយការណ៍

ស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវ ១០៥ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

20:34 Nov 19, 2018

ឱ្យតែមានភ្លៀងធ្លាក់ ឬរលឹមតែងមានការកកស្ទះស្ទើគ្រប់ផ្លូវ។ ការធ្វើដំណើរពិបាកហើយ ខាតពេលវេលាទៀត ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Street 105, Phnom Penh, Cambodia

សំរាមដែលគេបោះចោលនៅរបងវត្តមហាមន្ត្រី 0 បានត្រួតពិនិត្យ

19:14 Nov 19, 2018

គំនរសំរាមរាមដែលចោលនៅជាប់របងវតហតមហាមន្ត្រីដោយមិនចេះគិត។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - android

ស្ទះផ្លូវនៅតាមផ្លូវ២៧១ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

08:47 Nov 19, 2018

ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមានករណីស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវ២៧១ ។ ការធ្វើដំណើរគឺស្ទះខ្លាំងណាស់ ។ ​ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Street 271, Phnom Penh, Cambodia

កកស្ទះចរាចរណ៍លើផ្លូវ២៧១ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

19:56 Nov 16, 2018

ការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ២៧១ ដែលស្ទះជាប្រចាំដែលជាហេតុនាំអោយពិបាកធ្វើដំណើរ និងខាតពេលវេលា ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - android

ការទុកដាក់សំរាមមិនបានត្រឹមត្រូវនៅផ្លូវ ៤៣០ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

19:51 Nov 16, 2018

ចំណេះដឹងនៃការទុកដាក់សំរាមឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឱ្យពួកគាត់ចោលសំរាមតាមផ្លូវផ្តេសផ្តាស ហើយនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលតើតឡើងនៅថ្ងៃទ១៤ ខែវិច្ឆិកា... ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - android

ការកកស្ទះនៅផ្លូវ៦០ម៉ែត្រក្បាលថ្នល់ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

19:47 Nov 16, 2018

មានការកកស្ទះនៅកផ្លូវ៦០ម៉ែត្រក្បាលថ្នល់។ រាមរយៈការអង្កេតមូលហេតុនៃការស្ទះនេះដោយសារម្តុំនេះជាចំណុចប្រសពរវាងសំខាន់ៗប្រាំខ្សែ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - android

គំនរសំរាមនៅលើផ្លូវលំមួយ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

15:45 Nov 16, 2018

សំរាមដែលចោលផ្តេសផ្តាស និងធំក្លិនស្អុយ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Unnamed Road, Phnom Penh, Cambodia

ស្ទះចរាចរណ៍នៅលើស្ពានច្បារអំពៅ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:27 Nov 16, 2018

មានករណីស្ទះចរាចរណ៍នៅលើស្ពានច្បារអំពៅ ។ ការធ្វើដំណើររាងពិបាកបន្ដិច។ ប្រសើរដែរដែលមានប៉ូលីសចរាចរណ៍ជួយសំរួលដល់ការធ្វើដំណើរ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

NR1, Phnom Penh, Cambodia

កកស្ទះចរាចរណ៍លើផ្លូវ២៧១ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

08:54 Nov 16, 2018

តាមបណ្ដោយផ្លូវ ២៧១ មានការកកស្ទះជាប្រចាំ ស្ទើរតែគ្រប់ពេលដែលពិបាកធ្វើដំណើរ និងខាតពេលវេលា ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

ផ្លូវ ២៧១​

កកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវ សហព័ន្ធរស្ស៊ី 0 បានត្រួតពិនិត្យ

08:47 Nov 16, 2018

បញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅដែលជាផលពិបាក ក្នុងការធ្វើដំណើរ និងខាតពេលវេលា ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - android

ជង្ហុកទឹកដក់លើផ្កូវ ១៨៣ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

13:10 Nov 15, 2018

នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ១៨៣ មានជង្ហុកផ្លូវមួយដែលមានទឹកដក់ដែលជាហេតុធ្វើអោយខូចផ្លូវ និង បង្កគ្រោះថ្នាក់ជាដើម ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

ផ្លូវ ១៨៣

គំនរសំរាមនៅតាមផ្លូវ៧៣ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

08:36 Nov 15, 2018

មានគំនរសំរាម​មួួយធំនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ៧៣ ។ បើតាមជាក់ស្ដែងសំរាមនោះមានសភាពស្អុយរលួួយ មិនទាន់ឃើញមានឡានមកប្រមូលនោះឡើយ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Street 73, Phnom Penh, Cambodia

ជង្ហុកផ្លូវមានទឹកដក់ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

23:16 Nov 14, 2018

ក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ បានធ្វើអោយជង្ហុកមានទឹកដក់ ដែលអាចធ្វើមានគ្រោះថ្នាក់ និងខូចផ្លូវជាដើម ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - android

ការបោះសំរាមចោលតាមផ្លូវផ្តេសផ្តាស 0 បានត្រួតពិនិត្យ

23:09 Nov 14, 2018

សំរាមជាបញ្ហាដែលកំពុងបំផ្លាញសម្រស់នៃទីក្រុងភ្នំពេញ។ នៅតាមផ្លូវមួយចំនួនប្រជាជនបានបោះចោលនៅសំរាមរបស់ខ្លួនដោយពុំមានការគិតពិចារណាសោះ។ ជាក់ស្តែងដូចជានៅលើផ្លូវនេះជាដើម។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - android

កកស្ទះចរាចរណ៍ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

23:07 Nov 14, 2018

មានការស្ទះចរាចរជិតទូតបារាំង ដែលពិបាកធ្វើដំណើរ និងខាតពេលវេលា ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - android

ទឹកលិចផ្លូវ ៤២ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

10:26 Nov 14, 2018

បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់​ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ៤២ មានការលិចទឹក ដែលជាហេតុធ្វើអោយពិបាកធ្វើដំណើរ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

ផ្លូវ ៤២

ជង្ហុកទឹកដក់លើផ្កូវ ២៧១ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

10:13 Nov 14, 2018

នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ២៧១ បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់បានធ្វើអោយមានទឹកដក់ក្នុងជង្ហុក ដែលជាហេតុបណ្ដាលអោយខូចផ្លូវ និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាដើម ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

ផ្លូវ ២៧១​

កកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវ ២៧១ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

10:09 Nov 14, 2018

នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ២៧១ ត្រង់ចំនុចផ្សារហេង លី​ មានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាប្រចាំ ដែលនាំឲ្យពិបាកធ្វើដំណើរ និងខាតពេលវេលា​ ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

ផ្លូវ ២៧១​

កកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវ ៤៣០ 0 បានត្រួតពិនិត្យ

08:36 Nov 14, 2018

នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ៤៣០ មានការកកស្ទះចរាចរមួយដែលជាហេតុនាំអោយពិបាកធ្វើដំណើរ និងបាត់បង់ពេលវេលាជាដើម ។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

ផ្លូវ ៤៣០

កកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវ ២០MC 0 បានត្រួតពិនិត្យ

08:27 Nov 14, 2018

នៅត្រង់ចំនុចផ្លូវ ២០MC កែងនឹងផ្លូវ ១០MC មានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលជាហេតុនាំអោយពិបាកធ្វើដំណើរ និងខាតពេលវេលា។ ពត៌មានបន្ថែម » « ពត៌មានតិច

Phnom Penh - android

1-20 of 10914 របាយការណ៍

ច្រោះរបាយការណ៍ដោយ

លុប ប្រភេទ

លុប ទីតាំង

លុប ប្រភេទ

លុប បណ្តាញព័ត៌មាន

ច្រោះរបាយការណ៍ដែលផ្ទុក…

លុប ការត្រួតពិនិត្យ

លុប ប្រឡោះជារឿយៗ

ប្រភេទ Logical Operators

  • OR
  • AND
របាយការណ៏សរុប របាយការណ៏ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ % បានត្រួតពិនិត្យ
10914 3.66 86.95%