សម្លេងទីក្រុងធ្វើបទបង្ហាញនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រ្ត
Posted On : មិថុនា, 19, 2013 | By សំឡេងទីក្រុង

កាលពី​ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ក្រុមការងារ​របស់​ស​ម្លេ​ង​ទីក្រុង​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ កញ្ញា សិ​ក សំនៀង និង លោក មី សុវណ្ណ បានធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​អំពី យុទ្ធនាការ​នានា និង សារៈប្រយោជន៍​នៃ​គេហទំព័រ​របស់ខ្លួន (www.urbanvoicecambodia.net ) នៅឯ​សាកលវិទ្យាល័យ​បញ្ញា​សាស្ត្រ​កម្ពុជា ដែលមាន​និ​សិ​ត្ស​ចំនួន ៣២ នាក់​បាន​ចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម​ក្នុង​បទ​បង្ហាញ​នេះ។ ដើម្បី​ដឹង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​សារៈ​ប្រយោជន៍​នៃ គេហទំព័រ​សម្លេង​ទីក្រុង សូម​ចុច​ត្រុ​ង​នេះ និង តើ​សម្លេង​ទីក្រុង​ជា​អ្វី សូម​ចុច​ត្រង់នេះ

Related Posts

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!