រូបថតដោយ ខេមបូឌា ឌេលី ពីប្រជាពលរដ្ឋ​ច្រើន​កុះករ​​​ដង្ហែ​សព​​​លោកបណ្ឌិត កែម ឡី

រូបថតដោយ ខេមបូឌា ឌេលី ពីប្រជាពលរដ្ឋ​ច្រើន​កុះករ​​​ដង្ហែ​សព​​​លោកបណ្ឌិត កែម ឡី ​ទៅ​ស្រុក​កំណើតកាលពីម្សិលមិញ

រូបថតដោយ ខេមបូឌា ឌេលី ពីប្រជាពលរដ្ឋ​ច្រើន​កុះករ​​​ដង្ហែ​សព​​​លោកបណ្ឌិត កែម ឡី ​ទៅ​ស្រុក​កំណើតកាលពីម្សិលមិញ

Leave a Reply