សេវា​រថយន្ត​ក្រុង​អភិវឌ្ឍន៍​យឺត​ខណៈ​ពលរដ្ឋ​ចង់​បាន​ខ្សែ​រត់​ឲ្យ​ច្រើន
Posted On : កក្កដា, 31, 2017 | By Thak Sreyleak

ប្រភព ៖ វិទ្យុបារាំង

សាលារាជធានីភ្នំពេញបានដំណើរការសាកល្បងរថយន្តក្រុងចំនួនបីខ្សែ ចាប់ដើមឆ្នាំ២០១៤ មក។ ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានគំាទ្រសេវាដឹកជញ្ជួនសាធារណៈនេះ តែរយៈពេលប្រមាណជាង៣ឆ្នាំមកនេះ សេវាឡានក្រុងមានការអភិវឌ្ឍន៍យឺតៗ។ ខ្សែរត់បីខ្សែនៅតែបីខ្សែ ចំណតរងចំា មានចំនួនតិច។ ទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ នៅពេលមានជំនួយរថយន្ត១០០គ្រឿងពីប្រទេសចិន អាជ្ញាធរបានអះអាងពីការបង្កើនខ្សែរត់រថយន្តក្រុងបន្ថែមទៀត។

Related Posts

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!