រង្វង់មូលព្រហ្មមុខបួន ជ្រោយចង្វាត្រើយខាងកើត សាងសង់បាន៦០%ហើយ
Posted On : August, 11, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ថ្ងៃទី៖ ១១ សីហា ២០១៥    ដោយ៖  Urbanvoicecambodia.net

 

នៅត្រង់ចំនុចគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាត្រើយខាងកើត រង្វង់មូលរូបព្រហ្មមុខបួន គិតមកដល់ថ្ងៃទី១១ នេះការសាងសង់បានប្រហែល ៦០% ហើយ។ នឹងកំពុងសាងសង់យ៉ាងសស្រៈស្រាំដើម្បីអោយឆាប់រួចរាលនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ។ ចាន់ថុន

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia