អគ្គិសនី​កម្ពូជា​នឹង​កាត់​ផ្តាច់​ភ្លើង​ក្នុង​ភូមិ​សាស្រ្ត​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​
Posted On : April, 23, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

Thursday, 23 April 2015, ប្រភព៖ http://news.sabay.com.kh/

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​​កាត់​​ផ្តាត់​​ភ្លើង​នៅ​​តាម​ភូមិសាស្រ្តមួយ​ចំនួន​ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​​ការងារ​ជួស​ជុល រុះ​រើ​ និង​តម្លើង​បរិក្ខា​ថ្មី​។

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia