អគ្គិសនីកម្ពុជា៖ តំបន់មួយចំនួននៅភ្នំពេញនឹងត្រូវផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ៤ថ្ងៃ
Posted On : តុលា, 5, 2016 | By Vantha

ភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ រហូតដល់ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ។ 

បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង គឺដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្ដូរ ដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រឹកផ្លូវ។

14600834_803673486441859_3486174720815463451_n

14457487_803673489775192_7076772982353095986_n

 

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!