អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី៣ថ្ងៃក្នុងខណ្ឌមួយចំនួន
Posted On : មិនា, 29, 2018 | By Vantha

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨​​ អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និងតម្លើងបរិក្ខារនានាមួយចំនួន និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញសម្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា​នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង៖

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!