សេចក្តីជូនដំណឹងពីសន្និសិទស្តីពី “ការរៀបចំផែនការលម្អទីក្រុង និងផែនការអភិវឌ្ឍតាមបែបជម្រើសប្លង់នៅកម្ពុជា”
Posted On : វិច្ឆិកា, 5, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ថ្ងៃទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥/ 28 October 2015

តើអស់លោក លោកស្រី ជានិស្សិត សហគមន៍ និង អ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធមានចំណាប់ អារម្មណ៍ចូលរួម ក្នុងការរៀបចំផែនការកែលម្អទីក្រុង និងផែនការអភិវឌ្ឍតាមបែប ជម្រើសប្លង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?

សូមចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីបានចូលរួមសន្និសីទដែលមានរយៈពេល០២ថ្ងៃ ដែលផ្តោតទៅលើគម្រោងរៀបចំដីធ្លី និងសិទ្ធិមនុស្ស ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៤ដល់០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការ កម្ពុជា ជប៉ុន ដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

ដើម្បីចុះឈ្មោះសូមចុចលើតំណរភ្ជាប់នេះ http://bit.ly/1Q9FDc4

សន្និសីទស្តីអំពីគម្រោងរៀបចំដីធ្លី និងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរៀបចំដីធ្លី និងសិទ្ធិមនុស្ស ដែលផ្តល់មូលនិធិដោយសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ហើយត្រូវបានអនុវត្តន៍គម្រោងដោយអង្គការសមាគមធាងត្នោត (ស.ធ.ត) និងអង្គការភីពផលអ៊ីននីត (ភីន)។

Related Posts

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!