សាលាក្រុងដាក់លូរំដោះទឹកភ្លៀងបន្ថែម
Posted On : ធ្នូ, 25, 2017 | By Vantha

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូទំហំ ១.៥ម សងខាងផ្លូវលេខ ១៩៦២ ឬផ្លូវក្រាំងធ្នង់ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ២០១១ ឬផ្លូវ ទ្រី ហេង ដល់វត្តឈូកវ៉ា កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅតំបន់ខាងលិចវត្តសំរោងអណ្តែត តំបន់ក្រាំងធ្នង់ តំបន់គោករការ។

សាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថា៖ ការដ្ឋានដាក់លូសម្រេចបានប្រវែង ៤៦៨ម លើប្រវែងសរុប ៩៤០០ម ស្មើ ៥%នៃគម្រោង៕

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!