ទិដ្ឋ​ភាព​​សំណង់​អាគារ​ និង​លំនៅ​ឋានប្រជា​ពលរដ្ឋ​​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ។ សុគន្ធា

សន្ទុះ​កំណើន​នៃ​វិស័យ​សំណង់​នៅ​កម្ពុជា ចាប់​ផ្តើម​ធ្លាក់​ចុះ​ក្នុង​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ទៅ​មុខ

ថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦

ប្រភព៖ khmertime

(ខ្មែរថាមស៍)សន្ទុះ នៃវិស័យសំណង់របស់កម្ពុជានឹងមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រាំ ឆ្នាំខាងមុខនេះដោយសារតែការសាងសង់លើសពីតម្រូវការនាទីផ្សារ បច្ចុប្បន្ន។ នេះបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។

យោង តាមតួលេខពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឲ្យដឹងថា ការធ្លាក់ចុះនេះបានចាប់ផ្តើមចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅ ហើយការសាងសង់អគារថ្មីៗនឹងមានការកើនឡើងយឺតក្នុងរយៈពេលប្រាំ ឆ្នាំខាងមុខ។

យោង តាមតួលេខរបស់ក្រសួងបានឲ្យដឹងថា ក្នុងឆ្នាំនេះអត្រាកំណើននៃវិស័យសំណង់នឹងថមថយនៅត្រឹមតែ១៥ ភាគរយតែប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាកំណើន១៩ភាគរយកាលពីឆ្នាំ មុន។ នៅឆ្នាំក្រោយវិស័យសំណង់នឹងធ្លាក់ចុះទៅ ១២,៤ ភាគរយ។ ចំណែកឯឆ្នាំ២០១៨ វានឹងធ្លាក់ចុះដល់ទៅ ១០,៣ ភាគរយ ហើយនៅឆ្នាំ២០១៩ វានឹងបន្តធ្លាក់ចុះដល់ ១០ ភាគរយ។

លោក អូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹង កាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា ថាប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះដែលរំពឹងទុកនៃ សេដ្ឋកិច្ចសកល។

ទិដ្ឋភាពសំណង់អាគារ និងលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ សុគន្ធា

ទិដ្ឋភាពសំណង់អាគារ និងលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ សុគន្ធា

About សំឡេងទីក្រុង

Urban Voice is a map-based visualisation of developments in the urban space that allows anyone to contribute. The citizens of Phnom Penh have many different interests, and Urban Voice is the place where these can be brought together. Urban Voice is a source of information, as well as a site for civic engagement. Check here for information on news, events, urban issues and many other developments that concern the city.

Leave a Reply