សកម្មភាពយុវជនរើសសំរាម
Posted On : តុលា, 27, 2016 | By Vantha

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

ទីក្រុងស្អាតចាប់ផ្តើមចេញពីពួកយើងទាំងអស់គ្នា។ សំលេងទីក្រុងផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍទីក្រុង និងរកដំណោះស្រាយសំរាប់ទីក្រុង ក្នុងនោះមានដូចជាការចូលរួមកម្មវិធីរយៈពេលមួយថ្ងៃ ដើម្បីដាំកូនឈើ រើសសំរាម ជួសជុលផ្លូវក្រលុកតូចៗ និងរាយការណ៍អំពីការស្ទះចរាចរជាដើម៕

ចុច like ផេកសំឡេងទីក្រុង facebook ដើម្បីទទួលបានព័ត៌ជាច្រើន។

Related Posts

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!