លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងមន្ត្រីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង
Posted On : មិនា, 7, 2018 | By Vantha

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម(ប.ស.ស) បានចេញសេក្ដីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាចទាក់ទងទៅកាន់មន្តី្រជំនាញនៅតាមខេត្ត ក្រុង ដែលខ្លួនរស់នៅដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ឬតាមទំព័រហ្វេសប៊ុកអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម។

ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន​សន្លឹកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីរបកខូច អាចយកមកប្តូរនៅតាម ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ឬអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង ស្រុក ខ័ណ្ឌ ឬស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្ត នៃទីកន្លែងដែលបងប្អូនរស់នៅឬនៅ​នាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ។ នេះបើយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម។

ព័ត៍មានលំអិត!!

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!