លទ្ធផលត្រូតពិនិត្យ ការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា យានយន្តល្មើស២១៧៩គ្រឿង
Posted On : August, 23, 2016 | By សំឡេងទីក្រុង

Sorry, this entry is only available in Khmer. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ប្រភព៖ កម្ពុជាថ្មី

យោងតាមការរាយការណ៍របស់ នាយកដ្ឋានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃអគស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា លទ្ធផលត្រូតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក គិតចាប់ពីម៉ោង ២ៈ០០ ថ្ងៃទី២១-២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ មធ្យោបាយយានយន្តល្មើសច្បាប់សរុបចំនួន ២៣១៧៩គ្រឿង អប់រំចំនួន ៨៩៧គ្រឿង និងពិន័យចំនួន ១២៨២គ្រឿង។

សរុបលទ្ធផលរយៈពេល ២២ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ ទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦  មធ្យោបាយយានយន្តល្មើសច្បាប់សរុបចំនួន ២៧០១៤គ្រឿង អប់រំចំនួន ៣២៧៩៥គ្រឿង និងពិន័យចំនួន ៣៩២៦៥គ្រឿង។

ចំពោះលទ្ធផលត្រូតពិនិត្យល្បឿនតាមរាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់ថ្ងៃទញ ២២ សីហា សរុបចមនួន ៦៣៤គ្រឿង (រថយន្តតូច ៦៣៣គ្រឿង និងរថយន្តធំចំនួន ៣០១គ្រឿង) ល្មើសចំនួន ៩២នាក់ ស្មើនិង ១០% អប់រំចំនួន ២០នាក់ ( រថយន្តតូចចំនួន ១៧នាក់ និងរថយន្តធំចំនួន ៣នាក់ និងពិន័យ ២៧នាក់ (រថយន្តតូច ៧០នាក់ និងរថយន្តធំចំនួន ២នាក់)។

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia