រឿង​​ចោល​សំរាម​…​យល់​យ៉ាង​ណា​បច្ចុប្បន្ន​?
Posted On : June, 24, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រភព: sabay,24 Jun, 2015

នៅ​តាម​ទី​សាធារណៈ​​យើង​សង្កេត​​​ឃើញ​មាន​​ទាំង​ធុង​សំរាម ​និង​សំរាម​ក្រៅ​ធុង​ ដោយ​សារ​ការ​មិន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​និង​ចូល​រួម​ថែ​រក្សា​បរិស្ថាន​ពី​​អ្នក ​ដែល​មក​លេង​សួន​សាធារណៈ​​។​ សំរាម​ដែល​ត្រូវ​បាន​​អភិបាល​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ប្រៀប​ប្រដូច​នឹង​សំរាម​​ សម្រាប់​ទីក្រុង​។

ចំពោះ​បញ្ហា​ខាង​លើ​សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​ទាំង​អស់​គ្នា!!

http://https://youtu.be/R2emD903IZc

 

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia