របាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋ៖សំរាមនៅផ្លូវ ១២៣ កែង ៤៧៨ មិនទាន់បានប្រមូល
Posted On : August, 12, 2016 | By សំឡេងទីក្រុង

Sorry, this entry is only available in Khmer. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

តាមការរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មកកាន់សំឡេងទីក្រុងថា សំរាមនៅផ្លូវ ១២៣ កែង ៤៧៨ មិនបានប្រមូល ហើយគាត់បានសំណូមពរឱ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយ អន្តរាគមន៍ ទៅដល់ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងការប្រមូលសំរាមនេះផង។

នេះរូបភាពខាងក្រោម រូបភាពសំរាម និងទីតាំងដែលគាត់បានរាយការណ៍មក។
តំណរទីតាំង៖ https://goo.gl/maps/b8BTjjzjH5M2

Trash Photo

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia