រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចុះបិទស្ទីកគ័រ​ចំណាំងផ្លាត​យានយន្ត នៅទីក្រុងភ្នំពេញ
Posted On : កញ្ញា, 2, 2016 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានសហការជាមួយស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង១២ បានចុះបិទស្ទីកគ័រចំណាំងផ្លាតលេីយានយន្តមួយចំនួនធ្វេីចរាចរលេីដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

នៅថ្ងៃនេះ រដ្ឋបាលរាជធានី បានចុះបិទស្ទីកគ័រចំណាំងផ្លាត លេីយានយន្តសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលយប់៕

Related Posts

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!