យុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធីណែតស្តីពីការកកស្ទះចរាចរណ៍ របស់សំឡេងទីក្រុងកម្ពុជា
Posted On : មករា, 11, 2016 | By សំឡេងទីក្រុង

ចរាចរណ៍បានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ស្របពេលដែលទីក្រុងនេះទទួលនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការពង្រីកទីក្រុង លំហូរចូលនៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុង ដែលជាហេតុធ្វើអោយចរាចរណ៍មានការកកស្ទះស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃ ។

បញ្ហាប្រឈមស្តីពីការកកស្ទះចរាចរណ៍
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការស្ទះចរាចរណ៍ រៀងរាល់ពេលធ្វើដំណើរ។ បញ្ហានៃការស្ទះចរាចរណ៍ បានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជា ការអាក់ខាន និងខកពេលទៅធ្វើការ សាលារៀន គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ បញ្ហាទាំងអស់នេះ ភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារ ការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍អោយបានត្រឹមត្រូវ។ ការចត ឬឈប់ដែលមិនត្រឹមត្រូវ នឹងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ ក៍ជាផ្នែកមួយក្នុងការចូលរួមអោយមានបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍កើតឡើងផងដែរ។

យុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធីណែតស្តីពីការកកស្ទះចរាចរណ៍របស់សំឡេងទីក្រុងកម្ពុជា
ពិតណាស់ថាការចូលរួមជាវិជ្ជមាន និងប្រកបដោយអត្ថន័យពីប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាកម្លាំងចលករឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតចេញពីការស្ទះចរាចរណ៍ ។ នាពេលថ្មីៗនេះ ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី បានចាប់ផ្តើមអនុវត្ត នៅដើមខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ពី បញ្ហាចរាចរណ៍ដែលកំពុងកើតឡើង និងផលប៉ះពាល់នាពេលអនាគត នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

ដោយមើលឃើញពីទិដ្ឋភាពបែបនេះ សំឡេងទីក្រុងបានរៀបចំយុទ្ធនាការមួយដែលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋ អោយបានយល់ច្បាស់ អំពីបញ្ហាចរាចរណ៍សព្វថ្ងៃនេះ ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗក្នុងយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត 

  1. ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពការកកស្ទះចរាចរណ៍ ដែលក្រុមការងារចុះថតតាមទីតាំងនានា ឬរូបភាពដែលទទួលបានពីបណ្តាញរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងហ៊្វេសបុក និងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សំឡេងទីក្រុងកម្ពុជា Urban Voice Cambodia ដោយចូលទៅកាន់ https://www.facebook.com/UrbanVoiceCam ឬ www.urbanvoicecambodia.net។
  2. ពង្រីកបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការស្តីពីការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងឲ្យបានសកម្ម ដើម្បីធានាថាសារអប់រំ អាចជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើន ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ៊្វេសបុក និងក្រុមថេឡេក្រាមសំឡេងទីក្រុងកម្ពុជា ។
  3. ការរចនាផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយអប់រំសាមញ្ញ ខ្លីៗ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាម ហ្វ៊េសបុក ម៉ូតូរឺម៉កកង់បី និងមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀត។

តើអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការស្តីពីការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងដែរឫទេ
អ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះបានដោយគ្រាន់តែផ្ញើររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលអ្នកឃើញ ឬនៅក្បែរសហគមន៍រប
ស់អ្នក មកកាន់ពួកយើងឥឡូវនេះ!

ដើម្បីធ្វើការផ្ញើររបាយការណ៍របស់អ្នក, សូមផ្ញើរមកកាន់អ៊ីម៉ែល urbanvoicecambodia@gmail.com, គេហទំព័រ www.urbanvoicecambodia.net ឬ ផើ្ញរសារតាមរយៈទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ ០៩៧ ២៦៤ ០០៥៦។

សម្គាល់៖ របាយការណ៍របស់អ្នកចាំបាច់ត្រូវត្រូវមាន រូបថត, ទីតាំង(អាស័យដ្ឋាន) និងស្ថានភាពនៃបញ្ហាចរាចរណ៍នៅតំបន់របស់អ្នក ។

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!