យន្តហោះ​ដ្រូន​ផ្តល់​នូវ​វិធី​ថ្មី​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នគរូប​នីយកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា
Posted On : វិច្ឆិកា, 24, 2016 | By Sarim Tith

ប្រភព៖ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

យន្តហោះ ដ្រូនដែលបញ្ជាដោយតេឡេ និងការងារនគរូបនីយកម្ម ជាធម្មតាមិនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រយោជន៍ដូចគ្នានោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Piotr Sasin នាយកប្រចាំប្រទេសនៅ People In Need (PIN) បានប្រាប់ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍អចលនទ្រព្យថា យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកត្រូវបានគេយល់ឃើញថា ជាចំណុចចាប់ផ្តើមមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការតាំងទីលំនៅជនក្រីក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ គន្លឹះសំខាន់របស់វា គឺគ្រាន់តែដើម្បីជួយបញ្ចុះបញ្ចូលអាជ្ញាធរទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

១-ខ្ញុំយល់ថា លោកបាននាំមកនូវគំនិតនៃបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះ ដ្រូន(Drone) បញ្ជាដោយតេឡេ ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការមនុស្សដែលកំពុងត្រូវការ។ តើអ្វីដែលនាំឲ្យលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះ ដ្រូន ហើយហេតុអ្វីបានជាលោកគិតថា វាអាចមានប្រយោជន៍នៅប្រទេសកម្ពុជា?

មនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវការបាននិងកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ GIS ឬបច្ចេកវិទ្យាផែនទីតាំងពីឆ្នាំ២០១២មកម្ល៉េះ សម្រាប់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទឹកជំនន់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញ និងប្រព័ន្ធ DRR។ យើងបានប្រើរូបភាពផ្កាយរណបគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការបង្ហាញទីតាំងនៃតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ ដែលបានប្រើប្រាស់ទីតាំងដីដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅតំបន់ជនបទ និងការគូរផែនទីសហគមន៍ក្រីក្រដែលស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាដើម។ ជាអកុសល ចំពោះរូបភាពផ្កាយរណបនេះត្រូវការចំណាយខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ហើយសម្រាប់តំបន់មួយចំនួនវាមិនអាចប្រើបាននោះទេ ឬរូបភាពនេះគឺមិនមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់។

លោក Piotr Sasin នាយកប្រចាំប្រទេស PIN។ រូបថត សហការី

លោក Piotr Sasin នាយកប្រចាំប្រទេស PIN។ រូបថត សហការី

យន្តហោះដ្រូន អាចធ្វើឲ្យពួកយើងទទួលបានរូបភាពពីលើអាកាសជាមួយគុណភាពខ្ពស់ (រហូតដល់កម្រិត១,៥០ សង់ទីម៉ែត្រ) យ៉ាងឆាប់រហ័ស(យើងត្រូវការរង់ចាំការវិភាគទៅលើការចំណាយនៃរូបភាពផ្កាយរណបសិន) ក្នុងការចំណាយមួយដែលសមរម្យផងដែរ។

២-តើលោកអាចរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃនគរូបនីយកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងប្រទេសកម្ពុជាបានទេ?

យើងដឹងថា អាជ្ញាធរបានរៀបចំផែនការមេមួយសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ។ ជាអកុសលទោះបីជាលេខកូដសម្ងាត់ (PIN) វាមានភាពសកម្មខ្លាំងណាស់នៅក្នុងវិស័យនេះ ហើយយើងកំពុងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយសាលារាជធានី យើងមិនធ្លាប់ត្រូវបានគេអញ្ជើញសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ណាមួយ ហើយយើងមិនបានដឹងពីសេចក្តីលម្អិតនៃផែនការណានោះទេ។

សម្រាប់ការវាយតម្លៃតាមសមត្ថភាព ហើយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ ភាពងាយនឹងកើតឡើង យើងដឹងថា សង្កាត់(ឃុំ) មិនមានផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីក្នុងស្រុកត្រឹមត្រូវនោះទេ។ គម្រោងតាមមាត្រដ្ឋាននេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ព្រោះពួកគេបានផ្តល់ឱកាស ដើម្បីរៀបចំគម្រោងសាងសង់ជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវមួយ។ការសាងសង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដូចជានៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មិនត្រូវបានកំណត់ និងត្រូវបានជំរុញដោយអ្នកអភិវឌ្ឍ ហើយជាធម្មតាកម្រនឹងគេពិចារណាឡើងនូវការធានានិរន្តរភាពបរិស្ថាន និងការងារនគរូបនីយកម្មនៅក្នុងសង្គម។

៣-តើលោកនឹងធ្វើវាដោយរបៀបណា ដើម្បីឲ្យយន្តហោះដ្រូនប្រភេទ (UAV) អាចជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំផែនការនៃនគរូបនីយកម្ម របស់ខ្លួនបាន? តើគំនិតនេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដែរទេ?

យន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើក គឺគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ការទាញយករូបភាពពីលើអាកាសយ៉ាងឆាប់រហ័ស នៅក្នុងកម្រិតចំណាយមួយសមរម្យ។ វាអាស្រ័យលើប្រជាជនដែលយករូបភាពទៅប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវ។ នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើន ឧទាហរណ៍ទីក្រុង Dares Salam យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដូចជារបស់យើងនេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីរៀបចំទីតាំងលម្អិតដែលទទួលរងហានិភ័យទឹកជំនន់ និងទីតាំងនៃទីលំនៅក្រៅផ្លូវការ។ ផែនទីទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញការប្រើប្រាស់ដីបច្ចុប្បន្នការរៀបចំធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើង និងកាត់បន្ថយទំនាស់ជាដើម។

ជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យលំនៅឋានអ្នកក្រីក្រមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (មាន២៥០លំនៅឋានថ្មី) ត្រូវបានដាក់នៅលើផែនទី ដែលបានទទួលស្គាល់ជាអត្ថិភាព និងជានិមិត្តរូប ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន នៅក្នុងការពិភាក្សាដោយបើកចំហ និងមានតម្លាភាពអំពីអនាគតរបស់ពួកគេ។ ផែនទីទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់កំណត់ពីចំនួនគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងការតាំងទីលំនៅថ្មីនេះការវាយតម្លៃលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវ ការបង្ហាញទីតាំងចាក់សំរាម តំបន់លិចទឹក និងសម្ភារបរិក្ខារសាធារណៈជាដើម។ ជាមួយនឹងរូបភាពពីលើអាកាសយើងអាចអភិវឌ្ឍភូមិសាស្ត្រតាមលក្ខណៈឌីជីថល និងផ្ទៃម៉ូដែល (DTS និង DMS) ដែលមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងដំណើរការការពារហានិភ័យទឹកជំនន់ និងផែនការការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ។ ផ្តល់ជាការវិភាគក្នុងលក្ខណៈបើកចំហ ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរៀបចំធ្វើឲ្យប្រសើរ ឬផែនការសម្រាប់ការកែកុនឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រជាដើម។

៤-តើរដ្ឋាភិបាលបានទទួលយកគំនិតនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Drone ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើផែនការនៃនគរូបនីយកម្មក្នុងតំបន់ទីក្រុងឬទេ? តើវាអាចត្រូវបានអនុវត្តបានយ៉ាង ដូចម្តេច?

បាទ សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលរៀបចំតំបន់ក្រីក្របានសាទរអំពីការប្រើយន្តហោះដ្រូន ដើម្បីទទួលបានរូបភាពពីលើអាកាសនៃលំនៅឋានជនក្រីក្រក្នុងស្រុក។ រហូតមកដល់ពេលនេះយើងត្រូវបានរៀបចំគូសទីតាំងលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនចំនួន៣៤ទីតាំង នៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវ។ យើងមានគម្រោងគាំទ្រដល់អាជ្ញាធរខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់រូបភាពទាំងនេះ ដើម្បីរៀបចំផែនទីលម្អិត និងដើម្បីរៀបចំសហគមន៍ ដែលបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មនៃការផ្តល់អាទិភាពទៅលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់។ យើងរំពឹងថា ការគូសផែនទី គឺជាជំហានដំបូងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យការតាំងទីលំនៅទាំងនោះមានភាពប្រសើរឡើង និងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅមានភាពល្អប្រសើរឡើងព្រមទាំងការវាយតម្លៃលើសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

៥-តើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមដែលចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះដ្រូននោះ?

មានបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះជាច្រើនផងដែរ។ រួមទាំង ៖
-អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនទុកចិត្តវត្ថុដែលហោះហើរនេះ។ យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនេះមានចំណុចអវិជ្ជមាន ដូចគ្នាទៅលើការប្រើប្រាស់វត្ថុសម្រាប់ធ្វើចារកម្ម។ វាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីពន្យល់ពួកគេថា វាជាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះទេ វាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដែលមានទម្ងន់២គីឡូក្រាម ហើយធំជាងខ្លែងបន្តិចប៉ុណ្ណោះ។

-យន្តហោះដ្រូន មានកម្លាំងអាគុយកម្រិតទាប។ យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់យើងនេះ អាចហោះហើរបានក្នុងរយៈពេល៤០នាទី។ បន្ទាប់មកវាត្រូវការត្រឡប់មកវិញនៅចំណុចចាប់ផ្តើមនេះ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវប្តូរថ្ម និងត្រឡប់ទៅបន្តពីចំណុចនោះវិញ។ បែបនេះត្រូវចំណាយពេលបន្តិចនៃការធ្វើដូច្នេះ។

-យើងត្រូវការទីកន្លែងបើកចំហមួយដើម្បីប្រើដ្រូន ម៉ូដែល (Drones ebeesenseFly) ដែលពេលខ្លះមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកនៅតំបន់ទីក្រុង។

-យើងត្រូវការបុគ្គលិកដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការប្រើប្រាស់ Drone មួយឬក៏យ៉ាងតិចមនុស្សពីរនាក់នៃការហោះក្នុងទីវាល។

-តម្លៃចាប់ផ្តើមសម្រាប់ Drone ដែលយើងប្រើ គឺមានតម្លៃខ្ពស់។ ឯកតាចំណាយមូលដ្ឋាន (រួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់សេវាកម្ម កម្មវិធី ការគាំទ្រ។ល។) គឺប្រហែល២០,០០០ដុល្លារអាមេរិក។ ឯកតាដែលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការវាស់ស្ទង់ដី (ជាមួយនឹងឧបករណ៍ Real Time Kinetic) គឺប្រហែល៣០,០០០ដុល្លារអាមេរិក។ ប្រសិនបើវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទៀងទាត់ វានិងទទួលផលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

៦-ការធ្វើផែនការទីក្រុង គឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទីក្រុង ឬប្រទេសណាមួយជាធម្មតា តម្រូវឲ្យមានវិធីសាស្ត្ររួមមួយ ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជនកំពុងធ្វើការសហការ។ ក្រៅពីការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះដ្រូន តើមានអ្វីទៀត ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីធានាឲ្យបាននូវវិធីសាស្ត្រសកម្ម កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងវិធានការត្រូវបានយកមកប្រើដើម្បីដោះស្រាយការរៀបចំផែនការទីក្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជា?

ដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើ UAV គ្រាន់តែជាបច្ចេកវិទ្យា ដែលអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំផែនការនគរូបនីយកម្ម ប៉ុន្តែវានឹងមិនអាចជំនួសឲ្យដំណើរការដែលត្រូវការឱ្យដាក់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការនគរូបនីយកម្មដ៏ល្អនោះទេ។ ដំណើរការមួយដែលត្រូវបានបើកចំហ និងមានតម្លាភាព ដែលបានដាក់នៅក្នុងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៃតម្រូវការរបស់ប្រជាជន។

បើតាមប្រសាសន៍របស់ Jan Gehl ស្ថាបត្យករជនជាតិដាណឺម៉ាក និងនគរូបនីយករ បាននិយាយថា ៖ «ដំបូងគឺជីវិត បន្ទាប់មកគឺទីតាំង, បន្ទាប់មកទៀតគឺអគារ និងផ្លូវនៅជុំវិញទីនោះ(ដែលគេពុំសូវគិតគូរដល់)ជាដើម»៕

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!