ព្រឹកស្អែកសាលារាជធានី នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែត បង្ហាញដំណើរការវិវឌ្ឍន៍ចុងក្រោយ នៃដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីសហគមន៍បុរីកីឡា
Posted On : March, 19, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥, ប្រភព៖ Freshnews

(ភ្នំពេញ)៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្អែកនេះ នឹងធ្វើសន្និសីទ​កាសែតមួយ នាសាលប្រជុំថ្មី របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីបង្ហាញពី​ដំណើរកា​រវិឌ្ឍន៍​ចុងក្រោយ នៃ​ដំណោះស្រាយ​បញ្ហា សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសេសសល់ ក្នុងសហគមន៍បុរីកីឡា នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ដែល FRESH NEWS ទើប​ទទួលបាន​នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនានេះ៕

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia