ព្យះ LIONROCK បានធ្វើដំណើរទៅដល់ភាគខាងជើងឧបទ្វិបកូរ៉េនិងបានចុះខ្សោយឥទ្ធិពល
Posted On : កញ្ញា, 2, 2016 | By សំឡេងទីក្រុង

ភ្នំពេញ៖ អាកាសធសតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើន តាមតំបន់ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ តាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម។

  • តំបន់មាត់សមុទ្រ៖ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរ។
  • តំបន់វាលទំនាប៖ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរ តែផ្នែកមួយចំនួន នៃបណ្តាលខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាប អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន។
  • តំបន់ខ្ពង់រាប៖ អាចនឹងមានភ្លៀងពីបង្គួរទៅច្រើន ពិសេសខេត្តកំពង់ចាម ក្រចេះ ត្បូងឃ្មុំ និងមណ្ឌលគិរី៕

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!