ពលរដ្ឋ​រស់នៅ​ប៊ុលឌីញ​ប្រតិកម្ម​នឹង​មន្ទីរ​ដែន​ដី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សណ្ឋាគារ​បន្ត​សាងសង់
Posted On : February, 5, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រភព៖ RFA, ដោយ ប្រាជ្ញ ចេវ, 2015-02-04

នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​៤ កុម្ភៈ នេះ ពលរដ្ឋ​រស់នៅ​អគារ​ប៊ុលឌីញ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​ប្រតិកម្ម​ភ្លាមៗ​ទៅ​នឹង​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​មន្ទីរ​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​សង់​សណ្ឋាគារ បន្ត​សកម្មភាព​សាងសង់​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អគារ​ប៊ុលឌីញ​មាន​ស្នាម​ប្រេះ​ស្រាំ។

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​នេះ បាន​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​ក្រុម​ជំនាញ បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​ផ្អាក​សកម្មភាព​សាងសង់​តែ​ពីរ​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ។

សូម​ស្ដាប់ លោក ប្រាជ្ញ ចេវ រាយការណ៍​ពី​តំបន់​អគារ​ប៊ុលឌីញ​ដូច​ត​ទៅ៖ ពលរដ្ឋ​រស់នៅ​ប៊ុលឌីញ​ប្រតិកម្ម​នឹង​មន្ទីរ​ដែន​ដី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សណ្ឋាគារ​បន្ត​សាងសង់

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia