ផ្លូវកាប្រាំ (K5)ដែលកំពុងសាងសង់ដើម្បីបញ្ជៀសទឹកជំនន់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងរងការិះគន់
Posted On : August, 14, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ថ្ងៃទី៖  ១៤​ សីហា ២០១៥  ដោយ៖ Urban Voice Cambodia      អត្ថបទ៖   ចាន់ថុន

អស់រយៈពេលជាងមួយខែរហើយដែលផ្លូវការប្រាំ(K5) ក្នុងសង្កាតទួលសង្កែ ខណ្ឌ័ឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបិទឈប់អោយប្រើប្រាស់បណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីបើកការដ្ឋានសាងសង់ ជួសជុលនឹងដាក់ប្រព័ន្ធលូថ្មី ដើម្បីបញ្ជៀសទឹកជំនន់ដែលតែងតែជន់លិចទីក្រុង បង្ករអោយមានផលវិបាកដល់ធ្វើដំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នឹងបង្ករអោយមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។ ទន្ទឹមនឹងការសាងសង់កំពុងតែដំណើរការសាងសង់យ៉ាងរលូន ក៏មានមតិជាច្រើនបានរិះគន់ថាការសាងសង់នោះគឺមិនមានលក្ខណៈស្តង់ដា(Standard)ដោយមញ្ចេញមតិរៀងៗខ្លួនថា ការបង្កប់លូរមានលក្ខណៈ ខ្ពស់ជាងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសងខាងផ្លូវ។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់៖  chengchanthon@gmail.com

រូបភាពពីFacebook

រូបភាពពីFacebook

រូបពីFacebook

រូបពីFacebook

រូបពី Facebook

រូបពី Facebook

រូបភាពដែល Urban Voice បានចុះផ្សាយកន្លងមក

រូបភាពដែល Urban Voice បានចុះផ្សាយកន្លងមក

រូបភាព(ចាន់ថុន)

រូបភាព(ចាន់ថុន)

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia