ផែនការមេ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ព្រាង​រួចហើយ
Posted On : January, 27, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ដោយ ឯម មាឃ,នៅ​ថ្ងៃ 27/01/2015, វិទ្យុសំឡេងពិភពលោក

ម្សិលមិញ ធនាគារពិភពលោក​បាន​បញ្ចេញ​របាយការណ៍​ស្តីពី​ការពង្រីក​ទីក្រុង​នៅ​កម្ពុជា​ពី​ឆ្នាំ២០០០ដល់​ឆ្នាំ២០១។ លទ្ធផល​នៃ​ការស្រាវជ្រាវ​នេះ​បង្ហាញថា ប្រជាជន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កើន​លឿន​ខ្លាំង​ហើយ​ទំហំ​ទីក្រុង​នេះ​ក៏​រីក​រហ័ស​ណាស់ដែរ បើ​ធៀប​ទៅនឹង​ទីក្រុង​នានា​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​បូព៌ា។ ទិន្នន័យ​ចុងក្រោយ​របស់​អាជ្ញាធរ​ក្រុងភ្នំពេញ​រឹតតែ​ច្បាស់​ថា រាជធានី​នេះ​មាន​បញ្ហា​ច្រើន ប៉ុន្តែ​អ្នកជំនាញ​បានកសាង​សេចក្តីព្រាង​ផែនការមេ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​ទីក្រុង​នេះ​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ​រួចហើយ៕

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia