ចរាចរណ៍កំពុង​កកស្ទះនៅកំណាត់​ផ្លូវសហព័ន្ឋរុស្ស៊ី
Posted On : June, 3, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រភព: កោះសន្តិភាព,ដោយ ៖ វ៉ា វឌ្ឍនៈ,ថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

រាជធានីភ្នំពេញ ៖​ កំណាត់ផ្លូវសហព័ន្ឋរុស្ស៊ី​ចាប់ពីផ្សារទឹកថ្លារហូត​ដល់សាកលវិទ្យាល័យ​ សង្គមសាស្រ្តមនុស្ស​សាស្រ្តកំពុង​កកស្ទះខ្លំាង ។ ការកកស្ទះនេះ​បណ្តាលមកពីម៉ូតូកង់​៣ចតឈប់ឈ្លោះគ្នា ​តែអ្នកដំណើរអាច​បត់ទៅផ្លូវ២០០៤​បានដោយពុំមាន​ការកកស្ទះនោះទេ ៕

 

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia