គម្រោង The Garden Residency គ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨
Posted On : កញ្ញា, 22, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ថ្ងៃទី៖ ២៤​ ខែកញ្ញា ២០១៥   ដោយ៖  Urban Voice Cambodia   អត្ថបទ៖  ចាន់ថុន

The Garden Residency គឺជាគម្រោងលំនៅដ្ឋានបែបឯកជនដែល កំពុងនឹងសាងសង់ នៅក្នុងកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានកំពស់ចាប់ពី ២០ជាន់ឡើង និងមានទីតាំងនៅក្នុងខ័ណ្ឌសែនសុខ ជាទីប្រជុំជន ដោយសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីសរុប  ២៨​ ម២ ទៅ ៥៥ម២ ដោយនៅក្នុងអគានេះផ្ទាល់គឺមានកន្លែងកំសាន្តដូចជា អាងហែលទឹកចំនួន ២  សូនច្បារលើអាកាស ចំនួន ២ សួនច្បារលើដំបូលចំនួន ១​ ដោយគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨។

 

 

234b8f location-mapb

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!