ក្រសួង​រៀប​ចំ​ដែន​ដី​​ឲ្យមន្ត្រី​ថ្នាក់​ក្រោម​រឹត​បន្តឹងលើ​ការដ្ឋាន​សំ​ណង់​
Posted On : កក្កដា, 28, 2016 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រភព៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យទៅលើការបោះបង្គោលទីតាំងនៃសំណង់នៅតាមបណ្តាការដ្ឋានសំណង់នានានិងពង្រឹងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនានាក្នុងវិស័យសំណង់។

តាមសេចក្តីជូនដំណឹងចេញថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ស្នើឲ្យប្រធានមន្ទីររាជធានី-ខេត្ត ទប់ស្កាត់ឲ្យទាន់ពេលចំពោះការដ្ឋានដែលសាងសង់ខុសគម្លាត ដែលនាំឲ្យមានវិវាទក្នុងវិស័យសំណង់និងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ។ ការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមើលឃើញថាមានការដ្ឋានមួយចំនួនសាងសង់ខុសលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនិងលិខិតអនុញ្ញាត បើទោះបីជាមានការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកក៏ដោយ។

ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានសរសេរថា៖ …មានការដ្ឋានសំណង់មួយចំនួន បាននឹងកំពុងដំណើរការសាងសង់ដោយពុំបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវស្របតាមលិខិតអនុញ្ញតដែលបានផ្តល់ជូន និងមានការដ្ឋានមួយចំនួនទៀតបានអនុវត្តការសាងសង់ខុសពីលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ដូចជាការសាងសង់ខុសពីលិខិតអនុញ្ញាត ការសាងសង់មុនទទួលបានការអនុញ្ញាត និងការសាងសង់ពុំសុំលិខិតអនុញ្ញាតដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានជាបញ្ហានានា”។

 

Related Posts

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!