ក្រសួង​ទេសចរណ៍ ឲ្យ​ម្ចាស់​បង្គន់​សាធារណៈ​ស្នើសុំ​វិញ្ញាបនបត្រ និង​ស្លាក​សញ្ញា​ស្តង់ដារ
Posted On : កញ្ញា, 6, 2018 | By សំឡេងទីក្រុង

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​វាយ​តម្លៃ​ទីក្រុង​ស្អាត នៃ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រតិបត្តិករ ដែល​ជា​ម្ចាស់​បង្គន់​សាធារណៈ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​វិញ្ញាបនបត្រ និង​ស្លាក​សញ្ញា​ស្តង់ដារ​បង្គន់​សាធារណៈ​កម្ពុជា សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៩-២០២១។ ការ​ធ្វើ​ដូច្នេះ គឺ​ដើម្បី​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​ទេសចរណ៍​អាស៊ាន ២០១៩ (ATF2019) នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម នា​ពេល​ខាង​មុខ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

 

 

 

សំឡេងទីក្រុង!

សំឡេងទីក្រុង!