កម្មករ​ធ្វើ​ច្រាំង​បន្ទាប់​ពី​ចាក់​ដី​លុបទន្លេ
Posted On : April, 24, 2015 | By សំឡេងទីក្រុង

ប្រភព៖ ភ្នំពេញបុស្តិ៍

កម្មករកំពុង​​ស្ថាបនា​ច្រាំង​ទន្លេ​នៅកោះ​ពេជ្រ​ក្នុង​រាជ​ធានីភ្នំពេញ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​។ ច្រាំង​ទន្លេ​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​​ពី​ការ​ចាក់​ដី​លុបទន្លេ​បួន​មុខ​​ដែល​ទទួល​រង​ការ​រិះគន់​យ៉ាង​ខ្លាំង​​ខណៈ​ដែល​ច្បាប់​បាន​ចែង​ថា ទន្លេ ស្ទឹង​ បឹង​បួ សមុទ្រ…គឺ​ជា​ទ្រព្យ​សម្បត្តិសាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​មិន​អាច​ជន​ណាវាត​យក​ទៅ​ធ្វើ​ជា​កម្ម​សិទ្ធិ​បាន​ឡើយ​។

Urban Voice Cambodia

Urban Voice Cambodia